Αρχική

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βορείου Έβρου, θα υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

  1. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  3. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  4. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45% για το έτος 2014.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00€/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή- Σφραγίδα Επιχείρησης)

  2. Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2013 - ΑΜΚΑ

  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

  4. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

  5. ΑΦΜ Καταρτιζομένου

 

Προθεσμία αιτήσεων έως 10/05/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο της Ένωσης, στο τηλέφωνο 25520 22763 ή site: www: eebop.gr

Αριθ.Πρωτ.:…70

Ορεστιάδα 15-04-2014

 

 

 

 

χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία της Ορεστιάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΒΟΠ ενημερώνει τα μέλη της  ότι: την Μεγ. Τρίτη 15 Απριλίου συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, έχοντας στα θέματα ημερήσιας διάταξης και  θέμα «την χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία της Ορεστιάδας».

Για να γίνουν προτάσεις από πλευράς της ΕΕΒΟΠ στην επιτροπή διαβούλευσης όπου υπάρχει εκπρόσωπός, παρακαλούμε έως την Δευτέρα 14 Απριλίου να μας καταθέσετε γραπτώς τις δικές σας προτάσεις, για να τις μεταφέρουμε στην Επιτροπή.

Σας Ευχαριστούμε

Αριθ.Πρωτ.:65

Ορεστιάδα 08-04-2014

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 08 Απρίλιος 2014 11:24)

 

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρί

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υλοποιεί το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της Μαθητείας χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 €, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) καλούνται:

 

1. Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έως και τις 16.04.2014.

 

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρί

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, υλοποιεί το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν νέοι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).

Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της Μαθητείας χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 €, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) καλούνται:

 

1. Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έως και τις 16.04.2014.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πραγματοποιήθηκαν, χθες, τα εγκαίνια του 1ου περιφερειακού γραφείου του Επιμελητηρίου Έβρου στην Ορεστιάδα (Αγ. Θεοδώρων 181).

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι το Επιμελητήριο κάνει πράξη την αποκέντρωση, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου. Το παράρτημα της Ορεστιάδας, θα συστεγάζεται με την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Ορεστιάδας και Περιφερείας και θα εξυπηρετεί όλα τα μέλη που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο βόρειο τμήμα του νομού.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος εξήρε το ρόλο του Επιμελητηρίου Έβρου για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στα εγκαίνια του νέου γραφείου του Επιμελητηρίου στην Ορεστιάδα παραβρέθηκε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Δημήτρης Μουζάς, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλο το νομό και εκπρόσωποι φορέων, τοπικοί παράγοντες και επιχειρηματίες.

Μετά τη τελετή ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης βράβευσε τους διατελέσαντες Προέδρους της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Ορεστιάδας και Περιφερείας κυρίους Πολυχρόνη Αλεξούδη, Δημήτριο Δημητριάδη, Αθανάσιο Μπαχαρίδη και Γεώργιο Δεμερδεσλή για την προσφορά και το έργο τους στην επιχειρηματική κοινότητα του νομού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

 

Χριστόδουλος Τοψίδης

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους