Αρχική

Ενημερωτική Εκδήλωση : Διαμόρφωση Καταναλωτικής Συνείδησης

Η  Ένωση Επαγγελματιών - Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας,

σας προσκαλεί στην ημερίδα Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, ώρα 20:00,

 

στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας,

"Διαμόρφωση Καταναλωτικής Συνείδησης με σχέση εμπιστοσύνης στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και στην  τοπική αγορά"

Πρόγραμμα ημερίδας

Α’ Ενότητα

20:00 – 20:15     Χαιρετισμοί

20:15 – 20:30   Παρουσίαση αποτελεσμάτων του  προγράμματος της

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΒΡΟΥ» .

20:30 – 20:45   Παρουσίαση ενεργών προγραμμάτων  απασχόλησης

από ΚΠΑ- ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

Β ΄ Ενότητα

20:45 – 21:00   «Διαμόρφωση Καταναλωτικής Συνείδησης με σχέση

εμπιστοσύνης στα  τοπικά παραγόμενα προϊόντα και στην

τοπική αγορά» κ

21:00 – 21:15   «Ο Τουρισμός Αλλιώς. Η δημιουργία αντίληψης εσωτερικής

κατανάλωσης και  παραγωγής»

21:15 – 21:30   «Προβολή - προώθηση τοπικά παραγόμενων προϊόντων»

21:30 –22:00    Συζήτηση – Ερωτήσεις

22:00    Λήξη ημερίδας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της  Ένωσης Επαγγελματιών - Βιοτεχνών

Ορεστιάδας και Περιφέρειας,

σας προσκαλούν στην ημερίδα

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, ώρα 20:00,

στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας.

με ΘΕΜΑΤΑ:

- «Φυσική δικτύωση εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μεταξύ τους και με τοπικούς κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ.

- Ενεργά  Προγράμματα  απασχόλησης από ΚΠΑ- ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ              ΖΗΣΗΣ ΣΑΡΔΑΝΗΣ

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»,           υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ).

Πρόγραμμα ημερίδας

20:00 – 20:15 Χαιρετισμοί

κ. Αθανάσιος Μπαχαρίδης, Πρόεδρος Ε.Ε.Β.Ο.Π.

κ. Σταύρος Λαγγουρίδης,  Πρόεδρος και Διευθύνων

Σύμβουλος  της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης

20:15 – 20:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων του  προγράμματος της

Αναπτυξιακής Σύμπραξης   «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΒΡΟΥ» .

20:30 – 20:45 Παρουσίαση ενεργών προγραμμάτων  απασχόλησης από ΚΠΑ- ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

20:45 –21:30 Συζήτηση – Ερωτήσεις

21:30 Λήξη ημερίδας

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 19 Μάιος 2015 12:15)

 

Δήλωση του Προέδρου της ΓΣΒΕΕΕ,σχετικά με τις πληροφορίες για τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς σχετικά με τις πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση να έχει συμφωνήσει για την εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ έκανε την εξής δήλωση:

«Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ότι η επικείμενη συμφωνία με τους εταίρους περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, δοκιμάζουν για ακόμη μια φορά τα αντανακλαστικά και τις αντοχές των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η αύξηση του χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% σε ένα υψηλότερο ποσοστό θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε μια σειρά από βασικά είδη και υπηρεσίες (τρόφιμα, ηλεκτρισμός, εστίαση), ενώ η μείωση του υψηλού συντελεστή 23% θα ευνοήσει κυρίως τις συναλλαγές των μεγάλων ομίλων και την αγορά των εισαγόμενων αγαθών.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι πολλά από τα παραγόμενα αγαθά που υπόκεινται στο χαμηλότερο συντελεστή αφορούν εγχώριους κλάδους της οικονομίας, αυτό συνεπάγεται σημαντική επιβράδυνση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Είναι σαφές ότι λόγω της περιορισμένης δυνατότητας κατανάλωσης δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά ούτε και των εσόδων του κράτους από την εφαρμογή ενός ενιαίου υψηλότερου συντελεστή. Άλλωστε, ο εθνικός κοινός στόχος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής δεν υπηρετείται μέσα από τις συνεχείς διακυμάνσεις των φορολογικών συντελεστών, αλλά μέσα από μια συντεταγμένη ανάπτυξη των φορολογικών μηχανισμών.

Ο ενιαίος συντελεστής θα οδηγήσει σε νέα μείωση ρευστότητας. Πρόκειται για χρήματα που θα αφαιρεθούν από την αγορά, την κατανάλωση, τις άλλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για χρήματα που θα μετασχηματιστούν σε νέες οφειλές προς τους πιστωτές (τράπεζες),  τους προμηθευτές, ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο.

Παράλληλα, αν αυξηθεί το ΦΠΑ για τον κλάδο τουρισμού και εστίασης, το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας θα γίνει ακόμα πιο οξύ καθώς οι ανταγωνίστριες χώρες έχουν ΦΠΑ που κυμαίνεται από 6% έως 10% με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να παρέχουν χαμηλότερες τιμές τουριστικών πακέτων.

 

Καλούμε την κυβέρνηση να αξιολογήσει με σύνεση όλες τις παραμέτρους της διαπραγμάτευσης έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Οποιαδήποτε άμεση βίαιη μεταβολή χωρίς προγραμματισμό και μελέτη – άλλωστε πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 23% - δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα ούτε ρευστότητας ούτε ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αντιθέτως θα οδηγεί διαρκώς σε νέα λουκέτα και σε περαιτέρω επιδείνωση της.»

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 08:33)

 

Η οικονομία σε απόλυτο αδιέξοδο

Θέμα:

Επικείμενη καταστροφή του παραγωγικού ιστού, αν δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις. Η οικονομία σε απόλυτο αδιέξοδο.

Τον τελευταίο μήνα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης σωρείας αρνητικών μηνυμάτων από τις βιομηχανίες μέλη του, οι οποίες μας μεταφέρουν την καθημερινή επιδείνωση στις σχέσεις τους με το κράτος, το τραπεζικό σύστημα, τους προμηθευτές και τους πελάτες τους. Είναι φανερό ότι η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Αν δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις, η καταστροφή του παραγωγικού ιστού, και ειδικά της περιφερειακής βιομηχανίας, προβάλλει σχεδόν βέβαιη.

Ενώ βρισκόμαστε ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο μιας μακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής, η αβεβαιότητα παραμένει και εντείνεται καθημερινά. Αν δεν αναστραφεί η παρούσα κατάσταση, η πραγματική οικονομία θα συνεχίσει να ασφυκτιά για πέμπτο χρόνο από την έλλειψη ρευστότητας, οι εξαγωγές θα υποχωρήσουν περαιτέρω και η ανεργία θα εκτιναχθεί σε υψηλότερα, από τα σημερινά, επίπεδα.

Ειδικά η βιομηχανία είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Δεν μπορεί με την εγχώρια ζήτηση σε διαρκή πτώση, με καθημερινή αύξηση της αναξιοπιστίας και της αφερεγγυότητας της Ελλάδα στο εξωτερικό που δυσκολεύουν τις εξαγωγές, με τους διεθνείς μας προμηθευτές να μη δίνουν πιστώσεις αλλά να ζητούν να προπληρωθούν, με τις εγγυητικές των τραπεζών μας να μην γίνονται πουθενά δεκτές στον κόσμο και με πέντε (5) μόλις μήνες εξασφαλισμένη παραγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2015), να επιβιώσει η εγχώρια μεταποίηση.

Για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό προσωπικό της χώρας (Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση) να αντιληφθεί την οριακή κατάσταση και να συζητήσει ταχύτατα και με νηφαλιότητα τις λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας μας που προτείνουν οι δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ν΄ αναλάβει την ευθύνη της ρήξης με το πρόσφατο παρελθόν, για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Ελλάδας εντός ΕΥΡΩ και την αναγέννηση οικονομικά και κοινωνικά της πατρίδας μας.

Ας μην χάσουμε κι άλλον πολύτιμο χρόνο…

 

Θεσσαλονίκη, 07 Μαΐου 2015

 

ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο 2 έως 9 Μαίου 2015

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ενημερώνει ότι:

το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου 2015 θα ισχύσει η εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων "mid-season sales", σύμφωνα με το Νόμο 4177/2013.

Η πρώτη μέρα έναρξης των εκπτώσεων θα είναι το Σάββατο 2η Μαΐου 2015 και η τελευταία η 9η του μήνα.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ (Αγίων Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα) τηλ 25520 22763

Αριθ.Πρωτ.:75

 

Ορεστιάδα 28-04-2015

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους